Bergan Invest AS er ett privat investeringsselskap som gjennom aktivt engasjement i finans- og boligmarkedet søker optimal avkastning på investert kapital. Gjennom aktiv bruk av kjente handlesystemer og risikostyring kan vi operere trygt i de markeder vi til enhver tid måtte finne hensiktsmessige.

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

 

 

 

 

 

 

Bergan Invest AS • Østhellinga 47 • 1388 Borgen • Tel .+47 906 58 642 • post@berganinvest.no